Välkommen till slutkonferens – Turism 2030

Välkommen till slutkonferens – Turism 2030
Jamtli – Grändateljen – 15 maj 09:30-­‐15:30 (fika från 09:00)

Turism 2030 har genom smartare kommunikation & bättre gästupplevelser arbetat för ökad
lönsamhet och året-runt-sysselsättning hos besöksnäringens företagare.
Vi vill nu bjuda in dig att ta del av samt bidra till att tre års lärdomar och resultat samlas och sprids
vidare!

https://jamtland.se/index.php/se/inside-jamtland-harjedalen-turism/item/valkommen-till-slutkonferens-turism-2030?category_id=1466

Leave a Reply