Sök för förstudier för koldioxidsnål ekonomi

By 14 september, 2016Strukturfonderna

Inom den Europeiska regionala fonden finns det ett insatsområde om ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”.

För att stimulera till ansökningar inom detta område har strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland beslutat att det ska vara möjligt att kunna starta förstudier med kort varsel.

En ansökan om förstudie kan lämnas in till Tillväxtverket när som helst under året och kommer att snabbehandlas så att det finns ett beslut om medel inom fem veckor.

Reglerna för förstudierna är:

  • En förstudie ska i övrigt uppfylla de kriterier och ansökningsprocess som gäller för projekt med anpassning till att det är en förstudie
  • Förstudien ska resultera i ett underlag inför en projektansökan
  • Förslag på förstudie ska vara presenterad för regionalt tillväxtansvariga och Tillväxtverket innan den får lämnas in.
  • En förstudie ska vara avslutad och slutrapporterad inom högst sex månader
  • En förstudie kan få högst 50 % och max 250 000 kronor i bidrag.

 

Kontaktperson för Regional tillväxtansvariga är:

Region Jämtland Härjedalen

Maria Jonasson

maria.jonasson@regionjh.se

063-146567

Landstinget Västernorrland

Maria Lidgren

maria.lidgren@lvn.se

061-180394

 

Tillväxtverket

https://eu.tillvaxtverket.se/eu-program/mellersta-norrland.html

Leave a Reply