PARTNERSKAPETS UPPDRAG


Strukturfondspartnerskapet ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet(Tillväxtverket och ESF-rådet) för de berörda strukturfondsprogrammen (Regionala fonden och Socialfonden).

(Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap)

KOMMANDE MÖTEN


Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland

Nästa prioriteringsmöte är den 8 juni 2018.

Strukturfondspartnerskapets ledamöter


Ordförande

Robert Uitto

Region Jämtland Härjedalen
robert.uitto@regionjh.se

Kommuner och landsting

Erik Lövgren

Region Västernorrland, vice ordförande
erik.lovgren@rvn.se

AnnSofie Andersson

Östersunds kommun
annsofie.andersson@ostersund.se

Gunilla Zetterström-Bäcke

Härjedalens kommun
gunilla.zetterstrom-backe@herjedalen.se

Eva Hellstrand

Region Jämtland Härjedalen
eva.hellstrand@regionjh.se

Jan-Olof Andersson

Region Jämtland Härjedalen
jan-olof.andersson@regionjh.se

Bo Danielsson

Region Jämtland Härjedalen
bo.danielsson@regionjh.se

Sten-Ove Danielsson

Ånge kommun
sten-ove.danielsson@ange.se

Elisabet Lassen

Sollefteå kommun
elisabet.lassen@solleftea.se

Jonny Lundin

Härnösands kommun
jonny.lundin@harnosand.se

Anna-Karin Sjölund

Region Västernorrland
anna-karin.sjolund@rvn.se

Per Wahlberg

Region Västernorrland
per.wahlberg@rvn.se

Länsstyrelser

Daniel Gustafsson

Länsstyrelsen Västernorrlands län
daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Maria Ljung-Westin

Länsstyrelsen Jämtlands län
maria.ljung-westin@lansstyrelsen.se

Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Charlotte Humling

Arbetsförmedlingen
charlotte.humling@arbetsformedlingen.se

Ulf Bergius 

Försäkringskassan
ulf.bergius@forsakringskassan.se

Universitet

Christer Fröjd

Mittuniversitetet
christer.frojdh@miun.se

Intresseorganisationer och föreningar

Louice Öhnstedt 

Coompanion Jämtlands län
louice.ohnstedt@krokom.se

Sametinget

Carola Fjällström

Sametinget
carola.fjallstrom@hotmail.se

Magnus Rehnfeldt

Sametinget
magnusrehnfeldt@outlook.com

Arbetsmarknadens parter

Conny Hansson

LO
conny.hansson@ifmetall.se

Maj Eriksson

SACO
maj.eriksson@ostersund.se

Maj-Lis Persson

TCO
maj-lis.persson@swipnet.se

Elvy Söderström

SKL
elvy.soderstrom@ornskoldsvik.se

Näringsliv

Oliver Dogo

Handelskammaren
oliver.dogo@midchamber.se