PARTNERSKAPETS UPPDRAG


Strukturfondspartnerskapet ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet(Tillväxtverket och ESF-rådet) för de berörda strukturfondsprogrammen (Regionala fonden och Socialfonden).

(Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap)

KOMMANDE MÖTEN


Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland

Nästa prioriteringsmöte är den 26 juni 2019.

Strukturfondspartnerskapets ledamöter


Ordförande

Robert Uitto

Region Jämtland Härjedalen
robert.uitto@regionjh.se

Kommuner och landsting

Sara Nylund

Region Västernorrland, vice ordförande
sara.nylund1@rvn.se

Elise Ryder Wikén

Region Jämtland Härjedalen
elise.wiken@regionjh.se

Bo Svensson

Östersunds kommun
bosse.svensson@ostersund.se

Eva Hellstrand

Åre kommun
eva.hellstrand@regionjh.se

Jan-Olof Andersson

Strömsunds kommun
jan-olof.andersson@regionjh.se

Bo Danielsson

Region Jämtland Härjedalen
bo.danielsson@regionjh.se

Sten-Ove Danielsson

Ånge kommun
sten-ove.danielsson@ange.se

Elisabet Lassen

Sollefteå kommun
elisabet.lassen@solleftea.se

Christina Lindberg

Härnösands kommun
christina.lindberg@harnosand.se

Bertil Kjellberg

Region Västernorrland
bertil.kjellberg@rvn.se

Jonny Lundin

Region Västernorrland
jonny.lundin@rvn.se

Länsstyrelser

Daniel Gustafsson

Länsstyrelsen Västernorrlands län
daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Annica Westerlund

Länsstyrelsen Jämtlands län
annica.westerlund@lansstyrelsen.se

Arbetsförmedling/Försäkringskassa

sofia Karlsson

Arbetsförmedlingen
sofia.karlsson@arbetsformedlingen.se

Annika Källgård

Försäkringskassan
annika.kallgard@forsakringskassan.se

Universitet

Håkan Wiklund

Mittuniversitetet
hakan.wiklund@miun.se

Intresseorganisationer och föreningar

Louice Öhnstedt 

Coompanion Jämtlands län
louice.ohnstedt@krokom.se

Sametinget

Carola Fjällström

Sametinget
carola.fjallstrom@hotmail.se

Anders Kråik

Sametinget
anders.kraik@sametinget.se

Arbetsmarknadens parter

Conny Hansson

LO
conny.hansson@ifmetall.se

Vakant

SACO

Maj-Lis Persson

TCO
maj-lis.persson@swipnet.se

Vakant

SKL

Näringsliv

Oliver Dogo

Handelskammaren
oliver.dogo@midchamber.se