Inbjudan Informations- och inspirationsdag, 1 Juni 2018, om Socialfonden (ESF) 2014-2020

Informations- och inspirationsdag om Socialfonden (ESF) 2014-2020

Vill du prova en projektidé, allmänt veta mer om ESF-programmet eller fråga en projektägare hur det är att arbeta med ett projekt inom ESF? Då är du välkommen till en informations- och inspirationsdag i Östersund den 1 juni som anordnas av Region Jämtland Härjedalen.

På inspirationsdagen finns representanter från ESF och Arbetsförmedlingen. Deltar gör även projektledarna för två projekt som kommer att berätta om sina erfarenheter av att delta och driva ESF-projekt. Ni har också möjlighet att ställa frågor till representanter för ESF, Region Jämtland Härjedalen, och Arbetsförmedlingen.

Målgrupp

Stödsökande, politiker, tjänstemän och andra organisationsföreträdare
som arbetar med regionala utvecklingsfrågor.

Anmälan

Anmälan till Informations- och inspirationsdag om Socialfonden EFS 2014-2020

Plats

Clarion Hotell Grand, Östersund. Lokal: Lövön. Hörslinga finns.

Anmäl dig senast den 25 maj.

Vi bjuder på fika
Anmäl om ni har behov av specialkost.

Program den 1 juni

 

09:15-09:30   Inledning

09:30-10:00   Information om Socialfonden i allmänhet och utlysning av medel till projekt. ESF

10:00-10:30   Kaffe och smörgås

10:30-11:00   Aktuell information från Arbetsförmedlingen och erfarenheter av ESF-projekt

11:00-11:30   Presentation av ESF-projekt

11:30–12:00 Presentation av ESF- projekt

12:00-12:15   Sammanfattning och avslut

 

Kontaktperson

Marie Andersson, Strateg regional kompetensförsörjning

Email: marie.a.andersson@regionjh.se      Telefon: 070-277 66 06

Leave a Reply