Hur går det till att söka?


Vem kan söka EU-medel från strukturfondsprogrammen?

Offentliga aktörer, aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Vad ska pengarna användas till?

Uppddraget som kommer med EU-medlen är tydlig: Stärk Sveriges näringsliv med smarta lösningar som ger jobb och tillväxt.

Några exempel på vad pengarna kan användas till:

  • Skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer.
  • Främja ökat entreprenörskap och utvecklat företagande.
  • Främja en effektivare energianvändning.
  • Hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att bli bättre rustade.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om medel ur de båda fonderna på tillväxtverkets hemsida och på svenska ESF-rådets hemsida.

TILLVÄXTVERKET
Läs mer här.

ESF
Läs mer här.