229 miljoner i EU-medel till Jämtlands och Västernorrlands län

By 11 december, 2019Okategoriserade

Pressmeddelande 2019-12-05

 229 miljoner i EU-medel till Jämtlands och Västernorrlands län. Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har den 5 december tagit beslut om prioriterad finansiering av nära 229 miljoner kronor som når projekt i Jämtlands och Västernorrlands län. -Tillgången på kapital för mindre företag i vår del av landet behöver stärkas. Därför är det roligt att vi kunnat prioritera ansökan från Garantia, som arbetar med utveckling av mer riskvillig lånefinansiering. Vilket är precis det som efterfrågas och som kan skapa bättre förutsättningar och utveckling i våra mindre företag. Inte minst på landsbygden, menar Robert Uitto, Ordförande i Strukturfonds-partnerskapet i Mellersta Norrland Partnerskapet var vid sammanträdet tvungna att prioritera hårt, eftersom antalet projekt och sökta EU-medel rejält översteg beslutsomgångens tillgång på EU-finansiering. Nyttan för att utveckla de båda länen och skapa förutsättningar för människor till försörjning blev som alltid viktiga faktorer i de avgörande besluten. -I våra två län, Jämtland och Västernorrland, behöver vi på många sätt stötta forskning och innovation. Inom EU finns det tillgång till sådana ekonomiska ramprogram som stöttar detta, men kompetensen och förmågan kan ibland behöva förstärkas för att vi skall kunna ta del av dessa pengar. Att skapa ett regionalt resurscenter för detta kan därför bli en framkomlig väg. Strukturfondspartnerskapet prioriterade därför ansökan för ett sådant resurscenter från Region Jämtland Härjedalen, fortsätter Robert Uitto. -Vår region är ingen separerad del av vare sig Sverige eller världen. Det vi gör här och vi som bor här behöver kunna nå ut. Strukturfondspartnerskapets prioritering av bland annat Projekten Digital Innovationshub och Utveckling av Skuleberget är viktiga satsningar på både digital och fysisk infrastruktur för att öka möjligheterna för våra företag och för oss som bor här, säger Sara Nylund, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Leave a Reply